Garantie

GARANTIE

Mocht uw produkt kapot raken. dan kunt u natuurlijk op ons rekenen. Op al onze produkten is de garantie van de leverancier van toepassing. Trendsmode.nl heeft geen eigen reparatiedienst en laat defecte produkten herstellen door de leverancier.
Voordat u een artikel retour zendt meld uw u klacht bij de klantenservice dit kan per e-mail of per telefoon aan de klantenservice.
Als wij de klacht hebben onderzocht stellen wij zo snel mogelijk een voor de klant bevredigende oplossing voor.

Onder de volgende omstandigheden is een produkt uitgesloten van garantie:

Beschadigingen die onstaan zijn door dagelijks gebruik. of door extreem gebruik anders dan in dagelijks gebruik mag worden aangenomen. Onder de deze omstandigheden zal het retour gestuurde produkt niet voor garantie in aanmerking komen.

Een produkt dat zonder enige kennisgeving vooraf retour wordt gestuurd zal ook niet in aammerking komen voor garantie.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het produkt aan trendsmode.nl (niels bohrweg 149.3542 CA Utrecht)